31. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 27. avgust 2018. godine (ponedeljak) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 9,00 časova

31. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

  1. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZA 2017. GODINU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM REVIZORA I ODLUKA O RASPODELI DOBITI.
  2. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU KJP „ELAN“ KOJSJERIĆ ZA 2017. GODINU I DAVANjE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI.
  3. RAZMATRANjE INICIJATIVE AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ZA IZRICANjE MERE JAVNOG OBJAVLjIVANjA PREPORUKE ZA RAZREŠENjE DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
  4. PREDLOG IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE KOSJERIĆ.
  5. NACRT PRAVILNIKA O SASTAVU, BROJU ČLANOVA I RADU KONKURSNE KOMISIJE ZA RASPODELU SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA.
  6. NACRT PRAVILNIKA ZA DODELU SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE ZA MLADE BRAČNE PAROVE U RURALNIM SREDINAMA U OPŠTINI KOSJERIĆ U 2018. GODINI.
  7. NACRT ODLUKE O RASPISIVANjU JAVNOG POZIVA ZA OTUĐENjE IZ JAVNE SVOJINE STANOVA U ZGRADI KOD CRKVE I PLACEVA „VIDIK“ DIVČIBARE.
  8. NACRT REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA RASPISIVANjE I SPROVOĐENjE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR ČLANOVA LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG SAVETA OPŠTINE KOSJERIĆ.
  9. RAZMATRANjE ZAHTEVA UPUĆENIH OPŠTINSKOM VEĆU.
  10. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA, 
Žarko Đokić

Izbornik