3. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 15. jun 2017. godine (četvrtak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

3. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

 1. UTVRĐIVANjE PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 2. VERIFIKACIJA NOVIH ODBORNIČKIH MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 3. PREDLOG ODLUKE O RADNO-PRAVNOM STATUSU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
  -materijal u prilogu-
 4. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2016. GODINU.
  -materijal u prilogu-
 5. PREDLOG ODLUKE O PRVOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
  -materijal u prilogu-
 6. PREDLOG PROGRAMA MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
  -podneće se na sednici-
 7. PREDLOG GODIŠNjEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA TERITORIJU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
  -podneće se na sednici-
 8. PREDLOG ODLUKE O ODREĐIVANjU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA DAVANjA U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI.
  -materijal u prilogu-
 9. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA DAVANjA U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI.
  -materijal u prilogu-
 10. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
  -materijal u prilogu
 11. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
  -materijal u prilogu-
 12. ODBORNIČKA PITANjA.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Ivan Likić

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.
Zvučni zapis sa sednice možete poslušati OVDE.

Izbornik