3. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11a. Izmene i dopune Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/016), S A Z I V A M za 7. jun 2017. godine (sreda) u sali broj 5 (prizemlje), sa početkom u 15 ,00 sati:

3 . SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ (telefonska sednica)

Za ovu sednicu predlažem, sledeći :

D N E V N I R E D

  1. NACRT ODLUKE O RADNO-PRAVNOM STATUSU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
  2. NACRT PROGRAMA MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
  3. NACRT GODIŠNjEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA TERITORIJU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
  4. NACRT ODLUKE O ODREĐIVANjU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA DAVANjA U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI.
  5. NACRT REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA DAVANjA U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik