29. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 7. oktobar 2016. godine (petak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

29. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I  R E D

 1. PREDLOG ODLUKE O DRUGOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2016. GODINU.
 2. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA REKONSTRUKCIJU, ADAPTACIJU I DOGRADNjU DALEKOVODA DV BROJ 116/2 TS VALjEVO 1 –TS“ KOSJERIĆ“.
 3. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA PODRUČJE “BRDO GRAD 3″.
 4. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PREDLOG IZMENE I DOPUNE STATUTA KJP „ELAN“, KOSJERIĆ.
 5. PREDLOG ODLUKE O PREOBRAŽAJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ U TURISTIČKO-SPORTSKU ORGANIZACIJU OPŠTINE KOSJERIĆ.
 6. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 7. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 8. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU DIREKTORA KJP „ELAN“, KOSJERIĆ.
 9. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU DIREKTORA JKP „GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ
 10. TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN TOPLOTNE ENERGIJE I USLUGA.
 11. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE KOSJERIĆ.
 12. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE KOSJERIĆ.
 13. ODBORNIČKA PITANjA.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.
Audio zapis sa sednice možete poslušati OVDE.

Izbornik