28. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 102. i člana 105. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (‘“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M za 18. avgust 2020. godine (utorak), u velikoj sali Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

28. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

 1. PREDLOG ODLUKE O ČETVRTOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 2. PREDLOG ODLUKE O ZASNIVANjU RADNOG ODNOSA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE.
 3. PREDLOG PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 4. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2019. GODINU JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ.
 5. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2019. GODINU JKP „DUBOKO“ UŽICE.
 6. PREDLOG ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA JKP „DUBOKO“ UŽICE ZA 2017. GODINU I 2018. GODINU.
 7. PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANjU NOVE CENE ZA PRIJEM, TRETMAN I ODLAGANjE OSTALIH VRSTA OTPADA U JKP „DUBOKO“, UŽICE.
 8. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU I GODIŠNjI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ KJP „ELAN“ KOSJERIĆ, ZA 2019. GODINU.
 9. SAGLASNOST NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI ZA 2019. GODINU KJP „ELAN“ KOSJERIĆ.
 10. IZVEŠTAJ O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2019. GODINU.
 11. PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 12. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „JORDAN ĐUKANOVIĆ“, VARDA.
 13. PREDDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „JORDAN ĐUKANOVIĆ“, VARDA.
 14. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANOVA I PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA BUDžET I FINANSIJE.
 15. PREDLOG REŠENjA O IZBORU ČLANOVA I PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA BUDžET I FINANSIJE.
 16. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE .
 17. PREDLOG REŠENjA O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE.
 18. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA SAVETA ZA SPORT I OMLADINU.
 19. PREDLOG REŠENjA O IZBORU PREDSEDNIKA SAVETA ZA SPORT I OMLADINU.
 20. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA ZA KULTURU.
 21. PREDLOG REŠENjA O IZBORU ČLANA SAVETA ZA KULTURU.
 22. KONSTATOVANjE OSTAVKE SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 23. PREDLOG REŠENjA O POSTAVLjANjU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 24. ODBORNIČKA PITANjA.
 25. RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Tatjana Koković

Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik