28. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A 3 I V A M ZA 31. maj 2018. godine (četvrtak) u sali broj Z. (sala u prizemlju), sa početkom u 10,00 sati:

28. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I   R E D

  1. NACRT ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
  2. NACRT ODLUKE O ČETVRTOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
  3. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA NATERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
  4. IZVEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE REGIJA ZAPADNA SRBIJA ZA 2017. GODINU, SA PROGRAMOM RADA ZA 2018. GODINU.
  5. RAZMATRANjE ZAHTEVA JKP „GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ ZA ISPLATU DELA SUBVENCIJE ZA IZMIRENjE OBAVEZA ZA ISPORUČENI MAZUT.
  6. INFORMACIJA O OBEZBEĐIVANjU STAMBENOG PROSTORA ZA PORODICU GRBIĆ.
  7. UPOZNAVANjE ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA SA PRESUDOM UPRAVNOG SUDA PO TUŽBI ZORANA JOSIPOVIĆA IZ ŠEVRLjUGA.
  8. ZAHTEV GRAĐANA MESNE ZAJEDNICE VARDA
  9. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik