27. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 14. jun 2016. godine (utorak ), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

27. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

 1. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2015. GODINU.
 2. PREDLOG ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2016. GODINU.
 3. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPŠTINE KJP “ELAN“, KOSJERIĆ
 4. PREDLOG REBALANSA PROGRAMA POSLOVANjA KJP “ELAN“, KOSJERIĆ ZA 2016. GODINU.
 5. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU KJP “ELAN“, KOSJERIĆ ZA 2015. GODINU.
 6. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PREDLOG ODLUKE O RASPODELI DOBITI KJP “ELAN“, KOSJERIĆ ZA 2015. GODINU..
 7. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU KJP “ELAN“, KOSJERIĆ.
 8. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU JKP “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ.
 9. PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA KJP “ELAN“, KOSJERIĆ.
 10. PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JKP “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ.
 11. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA IZBOR DIREKTORA KJP “ELAN“, KOSJERIĆ.
 12. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA IZBOR DIREKTORA JKP “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ.
 13. OGLAS O JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR DIREKTORA KJP “ELAN“, KOSJERIĆ.
 14. OGLAS O JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR DIREKTORA JKP “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ.
 15. ODBORNIČKA PITANjA.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.
Audio zapis sa sednice možete poslušati OVDE.

Izbornik