26. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 27. maj 2016. godine (petak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

26. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I  R E D

 1. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA IZGRADNjU MHE “LASTVA“ U KO DRENOVCI I KO RADANOVCI.
 2. PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2016. GODINU.
 3. PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA.
 4. PREDLOG ODLUKE O ODREĐIVANjU ORGANA ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA DAVANjA U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI.
 5. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA JAVNOG NADMETANjA ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SREDINI.
 6. IMENOVANjE DIREKTORA KJP “ELAN“, KOSJERIĆ.
 7. IMENOVANjE DIREKTORA JKP “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ.
 8. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JKP ‘DUBOKO“, KOSJERIĆ ZA 2015. GODINU.
 9. IZVEŠTAJ O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD, KOSJERIĆ ZA 2015. GODINU.
 10. PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD, KOSJERIĆ ZA 2016. GODINU.
 11. IZVEŠTAJ O RADU SAVETA ZA ZDRAVLjE OPŠTINE KOSJERIĆ I IZVEŠTAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA ZA PERIOD OD 1.12.2014. DO 1.12.2015. GODINE.
 12. PREDLOG LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLjAVANjA U 2016. GODINI
 13. ODBORNIČKA PITANjA.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Audio zapis sa sednice možete poslušati OVDE.

Izbornik