25. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 7. mart 2016. godine (ponedeljak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 09,00 sati:

25. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

  1. PREDLOG ODLUKE O DODELI JAVNIH PRIZNANjA I NAGRADA OPŠTINE KOSJERIĆ.
  2. PREDLOG ODLUKE O ZABRANI PRIJEMA ZAPOSLENIH U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME U ORGANIMA OPŠTINE KOSJERIĆ, JAVNIM PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA KOSJERIĆ ZA 2016. GODINU.
  3. PREDLOG ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U ORGANIMA OPŠTINE KOSJERIĆ, JAVNIM PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA KOSJERIĆ ZA 2015. GODINU.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.
Audio zapis sa sednice možete poslušati OVDE.

Izbornik