25. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11a. Izmene i dopune Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/016), S A Z I V A M za 12 . april 2018. godine (petak) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 11,30 sati:

25 . SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći :

D N E V N I R E D

  1. DAVANjE SAGLASNOSTI PREDŠKOLSKOJ USTANOVI “OLGA GRBIĆ“, KOSJERIĆ ZA FORMIRANjE VASPITNE GRUPE I PRIJEM RADNIKA.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik