23. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 26. februar 2018. godine (ponedeljak) u sali broj 3. (sala u prizemlju), sa početkom u 9 ,00 sati:

23. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I  R E D

 1. NACRT ODLUKE O DRUGOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 2. NACRT ODLUKE O MESNIM ZAJEDNICAMA NA PODRUČJU OPŠTINE KOSJERIĆ.
 3. NACRT ODLUKE O DODELI JAVNIH PRIZNANjA I NAGRADA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 4. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA OPŠTINSKU STIPENDIJU.
 5. PREDLOG ZAKLjUČKA O RASPISIVANjU KONKURSA ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA.
 6. PREDLOG ODLUKE O POKRETANjU POSTUPKA OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE NEPOSREDNOM POGODBOM.
 7. IZVEŠTAJ O KORIŠĆENjU SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 8. NACRT PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINE.
 9. NAVANjE SAGLASNOSTI NA PRVE IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANjA JKP “DUBOKO“, UŽICE ZA 2018. GODINU.
 10. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PRVE IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANjA KJP “ELAN“, KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 11. RAZMATRANjE IZVEŠTAJA O RADU SAVETNIKA PACIJENATA ZA 2017. GODINU.
 12. RAZMATRANjE IZVEŠTAJA O RADU SAVETA ZA ZDRAVLjE ZA 2017. GODINU.
 13. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA ORGANIZACIONOG ODBORA TURISTIČKE MANIFESTACIJE “ČOBANSKI DANI 2018.“
 14. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ZAMENIKA PREDSEDNIK KOMISIJE ZA PLANOVE.
 15. NACRT REŠENjA O IZBORU ZAMENIKA PREDSENIKA KOMISIJE ZA PLANOVE.
 16. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA “DR. DIMITRIJE PITOVIĆ“, KOSJERIĆ U OSNIVANjU.
 17. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA “DR. DIMITRIJE PITOVIĆ“, KOSJERIĆ
 18. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA “DR. DIMITRIJE PITOVIĆ“, KOSJERIĆ U OSNIVANjU.
 19. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA “DR. DIMITRIJE PITOVIĆ“, KOSJERIĆ
 20. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANjE PREDLOGA NAZIVA ULICA I TRGOVA U GRADU KOSJERIĆU.
 21. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANjE PREDLOGA NAZIVA ULICA I TRGOVA U GRADU KOSJERIĆU.
 22. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE, KOSJERIĆ.
 23. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE, KOSJERIĆ.
 24. DAVANjE SAGLASNOSTI OPŠTINSKOG VEĆA NA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA NEPOSREDNOM POGODBOM.
 25. DONOŠENjE ZAKLjUČKA O VISINI OPŠTINSKE NAGRADE.
 26. RAZMATRANjE ZAHTEVA UPUĆENIH OPŠTINSKOM VEĆU OPŠTINE KOSJERIĆ.
 27. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Audio snimak sednice

Izbornik