22. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 102. i člana 105. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 6/19 ), S A Z I V A M za 07. novembar 2019. godine (četvrtak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

22. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I  R E D

 1. KONSTATOVANjE PRESTANKA FUNKCIJE ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ MILICE JOVANOVIĆ IZ DUBNICE-KOSJERIĆ.
 2. KONSTATOVANjE PRESTANKA FUNKCIJE ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ, ANTONIJEVIĆ ZORANA IZ KOSJERIĆA.
 3. IZBOR VERIFAKCIONE KOMISIJE.
 4. IZBOR ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA.
 5. INICIJATIVA ZA RAZREŠENjE ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA, PODNETA OD STRANE AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE.
 6. PREDLOG ODLUKE O ČETVRTOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ.
 7. INFORMACIJA O KVALITETU VAZDUHA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ OD 30.03.2018.G.
 8. PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANjU NAZIVA ULICA, TRGOVA I ZASELAKA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 9. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU IZMENE PLANA DETALjNE REGULACIJE „VIDIK“ DIVČIBARE.
 10. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE „TMUŠA-SEČA REKA“ ZA EKSPLOATACIJU MERMERA, KAO ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKOG KAMENA.
 11. IZVEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ U PERIODU OD 01.01.2019.G.-30.06.2019.G.
 12. DRUGA IZMENA I DOPUNA PROGRAMA POSLOVANjA JKP „DUBOKO“, UŽICE.
 13. RAZMATRANjE PREDLOGA REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPŠTINE KOSJERIĆ.
 14. RAZMATRANjE PREDLOGA REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPŠTINE KOSJERIĆ.
 15. RAZMATRANjE PREDLOGA REŠENjA O RAZREŠENjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANA KOMISIJE ZA PLANOVE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 16. RAZMATRANjE PREDLOGA REŠENjA O IZBORUZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANA KOMISIJE ZA PLANOVE OPŠTINE KOSJERIĆ
 17. RAZMATRANjE PREDLOGA REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE „OLGA GRBIĆ“ U KOSJERIĆU.
 18. RAZMATRANjE PREDLOGA REŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE „OLGA GRBIĆ“ U KOSJERIĆU.
 19. RAZMATRANjE PREDLOGA REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE U KOSJERIĆU.
 20. RAZMATRANjE PREDLOGA REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE U KOSJERIĆU.
 21. RAZMATRANjE PREDLOGA REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE “MITO IGUMANOVIĆ“ U KOSJERIĆU.
 22. RAZMATRANjE PREDLOGA REŠENjA O IMENOVANjE ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „MITO IGUMANOVIĆ“ U KOSJERIĆU.
 23. ODBORNIČKA PITANjA.
 24. RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Ivan Likić

Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik