22. седница СО Косјерић

На основу члана 73. и члана 75. став 1. Пословника Скупштине општине Кофрић („Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), С А З И В А М за 12 . октобар 2015. године (понедељак), у сали број 11. на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 10,00 сати

22. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

  1. КОНСТАТОВАЊЕ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ.
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДРУГОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ.
  3. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“, УЖИЦЕ ЗА 2015. ГОДИНУ.
  4. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП “ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР КОСЈЕРИЋ“ ЗА 2015. ГОДИНУ.
  5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ.
  6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, КОСЈЕРИЋ.
  7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, КОСЈЕРИЋ.
  8. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

Записник са седнице можете преузети ОВДЕ.
Материјал са седнице можете преузети ОВДЕ.
Аудио запис са седнице можете послушати ОВДЕ.

Изборник