22. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kofrić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 12 . oktobar 2015. godine (ponedeljak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati

22. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I  R E D

  1. KONSTATOVANjE PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE NA OSNOVU PODNETE OSTAVKE.
  2. PREDLOG ODLUKE O DRUGOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2015. GODINU.
  3. DAVANjE SAGLASNOSTI NA DRUGI REBALANS PROGRAMA POSLOVANjA JKP „DUBOKO“, UŽICE ZA 2015. GODINU.
  4. DAVANjE SAGLASNOSTI NA REBALANS PROGRAMA POSLOVANjA JP “INFORMATIVNI CENTAR KOSJERIĆ“ ZA 2015. GODINU.
  5. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU LOKALNOG SAVETA ZA MIGRACIJE.
  6. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE, KOSJERIĆ.
  7. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE, KOSJERIĆ.
  8. ODBORNIČKA PITANjA.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.
Audio zapis sa sednice možete poslušati OVDE.

Izbornik