22. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 27. decembar 2017. godine (četvrtak) u sali broj 3.(sala u prizemlju), sa početkom u 9,00 sati:20. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆZa ovu sednicu predlažem, sledeći :

D N E V N I R E D

 1. NACRT ODLUKE O PRVOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 2. PREDLOG STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA 2018-2028.
 3. NACRT LOKALNOG AKCIONOG PLANA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 4. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 5. DAVANjE SAGLASNOSTI NA ELABORAT O OPRAVDANOSTI ZAMENE POSTOJEĆE INSTALACIJE JAVNOG OSVETLjENjA SA SVETILjKAMA SA LED  IZVORIMA.
 6. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE.
 7. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE.
 8. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KOSJERIĆ.
 9. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KOSJERIĆ.
 10. ODLUKA O USTUPANjU PRVA KORIŠĆENjA U JAVNOJ SVOJINI.
 11. ODLUKA O PRIBAVLjANjU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE IZGRADNjOM OBJEKTA.
 12. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Audio snimak sednice

*Audio zapis je dostupan počev od 21. sednice Opštinskog veća. 

Izbornik