20. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 27. decembar 2017. godine (četvrtak) u sali broj 3.(sala u prizemlju), sa početkom u 9,00 sati:

20. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći :

D N E V N I R E D

 1. AMANDMAN NA ODLUKU O IZMENAMA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 2. AMANDMAN NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RADNIM TELIMA SKUPŠTINE
 3. AMANDMAN NA ČLAN 1. ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 4. AMANDMAN NA ČLAN 4. ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 5. AMANDMAN NA ČLAN 4. ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018.G.
 6. AMANDMAN NA ČLAN 6. ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018.G.ODBORNIKA ŽELjKA PRODANOVIĆA
 7. AMANDMAN NA ČLAN 6. ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018.G., ODBORNIKA RALIĆ ALEKSANDRA.
 8. AMANDMAN NA ČLAN 1. ODLUKE O ČRTVRTOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2017.G., ODBORNIKA RALIĆ ALEKSANDRA.
 9. AMANDMAN NA ČLAN 2. ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ O REALIZACIJI BUDžETA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U DELU PLANIRANIH RASHODA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2018.G , ODBORNIKA ŽELjKA PRODANOVIĆA.
 10. PREDLOG ODLUKE O POKRETANjU POSTUPKA PRIBAVLjANjA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM.
 11. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik