2. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 144. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 31. maj 2017. godine (sreda), u sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 13,00 sati:

2. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ (po hitnom postupku)

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I  R E D

  1. UTVRĐIVANjE PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
  2. VERIFIKACIJA NOVIH ODBORNIČKIH MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
  3. PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU FUNKCIJE VD DIREKTORA TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
    -materijal dostavljen na predhodnoj sednici-
  4. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU VD DIREKTORA TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
    -materijal dostavljen na predhodnoj sednici-
  5. ODBORNIČKA PITANjA

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Ivan Likić

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.
Zvučni zapis sa sednice možete poslušati OVDE.

Izbornik