19. sednica SO Kosjerić

Na 19. sednici Skupštine opštine Kosjerić, održane dana 25. aprila 2019. godine u sali broj 13 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati usvojen je i razmatran sledeći:

D N E V N I R E D

 1. VERIFIKACIJA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 2. PREDLOG ODLUKE O PRVOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 3. ODLUKA O RASPUŠTANjU SAVETA MZ BRAJKOVIĆI I IMENOVANjE POVERENIKA OPŠTINE
 4. PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANjU DONOŠENjA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 5. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 6. PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 7. PREDLOG ODLUKE O ODREĐIVANjU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA DAVANjA U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI.
 8. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA JAVNOG NADMETANjA ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI.
 9. PROGRAM KORIŠĆENjA SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019.G
 10. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JKP “DUBOKO “, UŽICE.
 11. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 12. IZVEŠTAJ O RADU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 13. PROGRAM RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 14. IZVEŠTAJ O RADU PREDŠKOLSKE USTANOVE “OLGA GRBIĆ“, KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 15. IZVEŠTAJ O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD, KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 16. PROGRAM RADA TURISTIČKE REGIJE ZAPADNA SRBIJA, UŽICE ZA 2019. GODINU.
 17. ODBORNIČKA PITANjA.
 18. RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Ivan Likić

Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik