19. седница Општинског већа

На основу члана 11. Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), С А З И В А М за 21. децембар 2017. године (четвртак) у сали број 3.(сала у приземљу), са почетком у 10,00 сати:

19. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем, следећи :

Д Н Е В Н И Р Е Д

  1. НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ.
  2. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
  3. ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТ. ПАР.БР.23/1 К.О.ВАРОШ КОСЈЕРИЋ
  4. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Жарко Ђокић

Изборник