18. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 5. mart 2019. godine (utorak), u sali broj 13. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

18. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

  1. PREDLOG STATUTA OŠTINE KOSJERIĆ.
  2. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANjE NAKNADE TROŠKOVA ZA LEČENjE NEPLODNOSTI POSTUPCIMA BIOMEDICINSKOG POTPOMOGNUTOG OPLOĐENjA.
  3. NACRT ODLUKE O DODELI JAVNIH PRIZNANjA I NAGRADA OPŠTINE KOSJERIĆ.
  4. RAZMATRANjE INICIJATIVE AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, ZA RAZREŠENjE ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA.
  5. NACRT LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLjAVANjA OPŠTINE KOSJERIĆ.
  6. PROGRAM RADA TURISTIČKE REGIJE ZAPADNA SRBIJA, UŽICE ZA 2019. GODINU.
  7. ODBORNIČKA PITANjA.
  8. RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE, 
Ivan Likić

Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik