17. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 2. jun 2015. godine (utorak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati

17. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći

D N E V N I   R E D

 1. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2014. GODINU.
 2. IZVEŠTAJ ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA 2014. GODINU.
 3. PLAN RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA 2015. GODINU.
 4. PREDLOG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2015. GODINU.
 5. PREDLOG PROGRAMA MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2015. GODINU.
 6. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPODELI BUDžETSKIH SREDSTAVA OPREDELjENIH ZA SPORT, SPORTSKE KLUBOVE, SPORTSKA UDRUŽENjA, SPORTISTE I SPORTSKE MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA OPŠTINU KOSJERIĆ.
 7. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU DIREKTORA KJP “ELAN“, KOSJERIĆ.
 8. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KJP “ELAN“, KOSJERIĆ.
 9. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE “MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ.
 10. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE “MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ.
 11. IZVEŠTAJ SAVETA ZA ZDRAVSTVO OPŠTINE KOSJERIĆ, ZA PERIOD OD 1. 12. 2013. GODINE DO 1.12.2014. GODINE.
 12. LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLjAVANjA ZA 2015. GODINU.
 13. DAVANjE SAGLASNOSTI NA REBALANS PROGRAMA POSLOVANjA JKP “DUBOKO“, UŽICE ZA 2015. GODINU.
 14. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JKP “DUBOKO“, UŽICE ZA 2014. GODINU.
 15. IZVEŠTAJ O RADU NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ ZA 2014. GODINU, SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2014. GODINU.
 16. IZVEŠTAJ O RADU CRVENOG KRSTA KOSJERIĆ ZA 2014. GODINU.
 17. NARATIVNI IZVEŠTAJ O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KOSJERIĆ ZA 2014. GODINU.
 18. IZVEŠTAJ O RADU JP „INFORMATIVNI CENTAR KOSJERIĆ“ ZA 2014.GODINU.
 19. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2014. GODINU.
 20. PREDLOG IZMENE I DOPUNE UGOVORA O OSNIVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE REGIJE ZAPADNA SRBIJA.
 21. DAVANjE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI ZA 2012. GODINU I 2013.GODINU KJP “ELAN“, KOSJERIĆ.
 22. ODBORNIČKA PITANjA.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.
Audio zapis sa sednice možete poslušati OVDE.

Izbornik