16. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11a. Izmene i dopune  Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/16), S A Z I V A M za  31. oktobar 2017. godine (utorak) u kabinetu predsednika opštine na drugom spratu, sa početkom u 09,00  sati:

16. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ (tel. sednica)

Za ovu sednicu predlažem, sledeći :

D N E V N I   R E D

  1. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PONUDU “AKQA LINE’’ d.o.o. IZ BEOGRADA ZA KUPOVINU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA GP “GRAD“a.d. U STEČAJU.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik