15. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 26. oktobar 2017. godine (četvrtak) u kabinetu predsednika opštine na drugom spratu, sa početkom u 10,00 časova

15. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I  R E D

  1. NACRT ZAKLjUČKA ZA STAVNjANjE VAN SNAGE REŠENjA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE BROJ 351-02-00064/2017-07 OD 10.10.2017. GODINE.
  2. PREDLOG ODLUKE O KONSTITUISANjU HIPOTEKE.
  3. PREDLOG ODLUKE O PRIBAVLjANjU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM.
  4. IZMENA ZAKLjUČKA OPŠTINSKOG VEĆA BROJ 06-38//16 OD 5. DECEMBRA 2016. GODINE
  5. RAZNO

PREDSEDNIK VEĆA, 
Žarko Đokić

Izbornik