13. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovinika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 04.09.2018. godine (utorak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 časova:

13. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D 

  1. REŠENjE O UTVRĐIVANjU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ MILIJANA STOJANIĆA NA OSNOVU OSTAVKE.
  2. REŠENjE O UTVRĐIVANjU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ VERE TEŠOVIĆ NA OSNOVU OSTAVKE.
  3. REŠENjE O UTVRĐIVANjU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ ZORANA UROŠEVIĆA, ZBOG PREUZIMANjA POSLA, ODNOSNO FUNKCIJE KOJE SU U SKLADU SA ZAKONOM NESPOJIVE SA FUNKCIJOM ODBORNIKA.
  4. VERIFIKACIJA NOVIH ODBORNIČKIH MANDATA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
  5. RAZMATRANjE INICIJATIVE AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ZA IZRICANjE MERE JAVNOG OBJAVLjIVANjA PREPORUKE ZA RAZREŠENjE DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
  6. PREDLOG IZVEŠTAJA O POSLOVANjU JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZA 2017. GODINU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM REVIZORA I ODLUKA O RASPODELI DOBITI.
  7. PREDLOG IZVEŠTAJA O POSLOVANjU KJP „ELAN“ KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU I DAVANjE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI.
  8. ODBORNIČKA PITANjA.
  9. RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Ivan Likić

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.
Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik