13. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 12. oktobar 2017. godine (četvrtak) u kabinetu predsednika opštine na drugom spratu, sa početkom u 10,00 sati:

13. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći :

D N E V N I R E D

  1. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ
  2. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ
  3. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DRŽANjU ŽIVOTINjA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
  4. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik