12. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 9. oktobar 2017. godine (ponedeljak) u kabinetu predsednika opštine na drugom spratu, sa početkom u 10,00 sati:

12. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći :

D N E V N I R E D

 1. NACRT DOPUNE ODLUKE O TREĆEM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 2. NACRT ODLUKE O DONOŠENjU IZMENA PROSTORNOG PLANA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOSJERIĆ.
 3. NACRT ODLUKE O PROMENI U NAZIVU USTANOVE , DELATNOSTI I ORGANIMA UPRAVLjANjA TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 4. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKO – SPORTSKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ .
 5. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 6. ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MESNIM ZAJEDNICAMA.
 7. ODLUKA O STIPENDIRANjU STUDENATA SA TERITORIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 8. ODLUKA O VRAĆANjU STIPENDIJA.
 9. PRAVILNIK ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA OPŠTINSKU STIPENDIJU.
 10. REŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA.
 11. PRVI REBALANS POSLOVANjA JKP “DUBOKO“, UŽICE ZA 2017. GODINU.
 12. PREDLOG ODLUKE O POKRETANjU POSTUPKA PRENOSA PRAVA JAVNE SVOJINE NEPOKRETNOSTI, NEPOSREDNOM POGODBOM.
 13. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA PRENOS PRAVA JAVNE SVOJINE NEPOSREDNOM POGODBOM, POGODBOM BEZ NAKNADE.
 14. PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENjU POSTUPKA DAVANjA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI JAVNE SVOJINE-OPŠTINSKE SVOJINE.
 15. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA DAVANjA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI JAVNE SVOJINE-OPŠTINSKE SVOJINE.
 16. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA IZRADU LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA OPŠTINE KOSJERIĆ I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA RADNE GRUPE.
 17. ZAHTEVI UPUĆENI OPŠTINSKOM VEĆU.
 18. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik