11. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11a. Izmene i dopune Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/16), S A Z I V A M za 29. septembar 2017. godine (petak ) u kabinetu predsednika opštine na drugom spratu, sa početkom u 13,00 sati:

11. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći :

D N E V N I  R E D

  1. DAVANjE SAGLASNOSTI ZEMLjORADNIČKOJ ZADRUZI „BRAJKOVIĆI“ IZ BRAJKOVIĆA NA PROGRAM „ODRŽIVI RAZVOJ OVČARSTVA U OPŠTINI KOSJERIĆ“.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik