Realizovani javni radovi u 2016. godini

Kategorija: Javni pozivi

Za javne radove u 2016. godini bilo je predviđeno ukupno 2.407.735,00 dinara, od čega su sredstva Opštine Kosjerić 1.402.500,00 dinara i sredstva Nacionalne službe za zapošljavanje 1.005.235,00 dinara.

U saradnji sa NSZ, finansirano je 13 javnih radova, na kojima je anagažovano 20 nezaposlenih lica:

 1. Osnovna škola „Mito Igumanović“ Kosjerić za 1 lice u trajanju od 2 meseca. Vrednost javnog rada je 62.047,76 dinara,
 2. Osnovna škola „Mito Igumanović“ Kosjerić za 1 logopeda u trajanju od 4 meseca. Vrednost javnog rada je 129.095,52 dinara,
 3. Osnovna škola „Mito Igumanović“ Kosjerić za 1 personalnog asistenta u trajanju od 4 meseca. Vrednost javnog rada je 129.095,52 dinara,
 4. Tehnička škola Kosjerić za 1 lice u trajanju od 4 meseca. Vrednost javnog rada je 129.095,52 dinara,
 5. Tehnička škola Kosjerić za 1 lice u trajanju od 3 meseca. Vrednost javnog rada je 97.321,64 dinara,
 6. Predškolska ustanova „Olga Grbić“ Kosjerić za 1 lice u trajanju od 4 meseca. Vrednost javnog rada je 129.095,52 dinara,
 7. Osnovna škola „Jordan Đukanović“ Varda, Kosjerić za 2 personalna asistenta lica u trajanju od 4 meseca u vrednosti 258.191,04 dinara,
 8. Osnovna škola „Jordan Đukanović“ Varda, Kosjerić za 1 lice u trajanju od 3 meseca u vrednosti 97.321,64 dinara,
 9. KJP „Elan“ Kosjerić za 4 lica u trajanju od 3 meseca. Vrednost javnog rada je 389.286,56 dinara,
 10. KJP „Elan“ Kosjerić za 1 lice u trajanju od 4 meseca. Vrednost javnog rada je 129.095,52 dinara,
 11. Narodna biblioteka „Sreten Marić“ Kosjerić za 1 lice u trajanju od 4 meseca. Vrednost javnog rada je 129.095,52 dinara,
 12. Zdravstveni centar Užice-Dom zdravlja Kosjerić 3 lica u trajanju od 3 meseca. Vrednost javnog rada je 291.964,92,56 dinara,
 13. Zdravstveni centar Užice-Dom zdravlja Kosjerić 2 medicinske sestre u trajanju od 4 meseca. Vrednost javnog rada je 258.191,04 dinara.

Takođe, tokom 2016. godine NSZ je raspisala redovan javni poziv za OSI lica i odobrena su sredstva za sprovođenje javnog rada i to:

 1. JKP “Elan” Kosjerić – javni rad „Javnim radom do lepšeg i čistijeg grada“. Za njega je NSZ opredelila 645.477,60 din dinara. Angažovano je 5 OSI lica na period od 04.05-05.09.2016.godine.
 2. Zdravstveni centar Užice – Dom zdravlja Kosjerić realizovao je dva javna rada i to:
 • Javni rad „Održavanje objekta Doma zdravlja“ gde su angažovane 2 spremačice u trajanju od 4 meseca u vrednosti 258.191,04 dinara i
 • Javni rad „Unapređenje palijativnog zbrinjavanja“ gde su angažovana 2 lica u trajanju od 4 meseca u vrednosti 258.191,04 dinara.
Nazad
Javni pozivi Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu
Napred
Javni uvid – PDR MHE „Lastva“
Izbornik