Konkurs za finansiranje programa Udruženja građana u Opštini Kosjerić za 2019. godinu

Kategorija: Javni pozivi

Utorak, 26. novembar 2019.
Ažurirano: 20. decembra 2019.

Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014-dr. zakon, 101/2016- dr. zakon i 47/2018 ), člana 66. Statuta opštine Kosjerić (“Službeni glasnik opštine Kosjerić, broj 3/2019 ), Odluke o budžetu opštine Kosjerić za 2019. godinu („Službeni list opštine Kosjerić“ 15/2018), Odluke o finansiranju programa rada udruženja građana usvojene 14. juna 2018. godine na Skupštini opštine Kosjerić broj 400-36/2018 i Pravilnika o sastavu, broju članova i radu konkursne Komisije za raspodelu sredstava udruženjima građana broj 401-3/2018 od 12.07.2018.godine, Predsednik Opštine Kosjerić raspisuje

J A V N I  K O N K U R S
za finansiranje programa Udruženja građana u Opštini Kosjerić za 2019. godinu

Odluku o raspodeli sredstava možete preuzeti OVDE.
Listu ocenjivanja možete preuzeti OVDE.
Obrazloženje možete preuzeti OVDE.

Tekst Konkursa možete preuzeti OVDE.
Obrazac prijave možete preuzeti OVDE.
Obrazac za izveštavanje možete preuzeti OVDE.

Nazad
Obaveštenje o izborima u MZ Tubići
Napred
Konkurs za dodelu sredstava crkvama i tradicionalnim verskim zajednicama za 2019. godinu
Izbornik