Конкурс за доделу студентских стипендија 2018

Категорија: Јавни позиви

Република Србија
Општина Косјерић
Комисија за доделу студентских стипендија

О Г Л А Ш А В А

К О Н К У Р С
За доделу општинских стипендија за 5 студената

Услови конкурса:

 • да су редовни студенти високошколских установа акредитованих од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а који се финансирају из буџета Републике Србије,
 • да током целокупног трајања редовних студија нису обновили ниједну годину,
 • да први пут уписују другу и сваку наредну годину студија,
 • да нису корисници студентске стипендије или студентског кредита који се додељују из буџета Републике Србије и
 • да имају пребивалиште на територији општине Косјерић.

Стипендије се додељују у износу од 50 до 80 евра месечно по студенту (у зависности од године студија) у динарској противвредности.

Кандидати се могу пријавити до 23. новембра 2018. године (последњи дан за пријаву је 23. новембар 2018. године). Документа се предају на шалтеру општинске писарнице.

Кандидати су дужни да уз пријаву поднесу следећа документа:

 • уверење да су редовни студенти;
 • уверење о просечној оцени у току студирања;
 • уверење о месту пребивалишта.

Уколико је неко од кандидата студент са посебним потребама или инвалидитетом то доказује одговарајућим документом.

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће разматрати.

Комисија за доделу општинских стипендија ће на основу критеријума регулисаних у члану 1. Одлуке о изменама и допунама правилника о условима за остваривање права на општинску стипендију („Службени лист општине Косјерић“, број 3 од 6. марта 2018. године) доставити предлог о кандидатима који испуњавају услове конкурса Општинском већу на усвајање које ће на првој наредној седници донети одлуку о додели стипендија.

Редослед студената за доделу стипендија утврдиће се на основу следећих критеријума:

 • Просечна оцена биће бодована по обрасцу: просечан успех у току студија * 40/10 (максималан број бодова по овом критеријуму је 40)
 • Уписана година студија:
  – друга година …………………… 2 бода
  – трећа година …………………… 4 бода
  – четврта година ……………….. 7 бодова
  – пета или шеста година ……. 10 бодова
 • Студенти са посебним потребама или инвалидитетом …………………. 10 бодова

Приговори на ранг листу подносе се Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема одлуке. Између Општинског већа (кога заступа председник општине) и студента закључиће се уговор којим ће се регулисати даља међусобна права и обавезе.

У Косјерићу, 8.11.2018. године

Назад
Јавни конкурс за чланове Локалног антикорупцијског савета општине Косјерић
Напред
Јавни позив за учешће на лицитацији – јавном надметању за отућење из јавне својине – општинске својине неизграћено грађевинско земљиште у туристичком месту Дивчибаре
Изборник