Конкурс за доделу јавних признања и награда

Категорија: Јавни позиви

На основу члана 40.став 1. тачка 62. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 3/2019) и чланa 3, 5 и 15. Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине Косјерић која се додељује поводом дана општине 7. марта, Комисија за доделу јавних признања и награда општине Косјерић

О Б А В Е Ш Т А В А

Скупштина општине Косјерић, на седници 8. фебруара 2014. године, донела је Одлуку о установљењу јавних признања и награда општине Косјерић. Текст Одлуке можете видети на званичном сајту општине Косјерић или га преузети у канцеларији број 26.На основу нове Одлуке скупштинска Комисија за доделу јавних признања и награда општине Косјерић је расписала конкурс.
Сва правна и физичка лица, друге организације и удружења грађана могу доставити своје предлоге за доделу јавних признања и награда.
Јавна признања општине Косјерић додељују се колективима и појединцима за постигнуте резултате у раду у области привреде, друштвених делатности, науке, културе, уметности и другим областима јавног живота.
Јавно признање може се доделити и истакнутим личностима или колективима из других средина за допринос развоју општине Косјерић и заслуге на унапређењу сарадње са Општином.
Образложени предлози подносе се општинској писарници општине Косјерић, канцеларија у приземљу до 12. фебруара 2021. године, до 15,30. сати.
Нелаговремени и необразложени предлози неће се разматрати.

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Назад
Јавни конкурс за попуњавање положаја – Начелник општинске управе
Напред
Излагање на јавни увид јединственог бирачког списка за подручје општине Косјерић
Изборник