Javni poziv preduzećima, ustanovama, mesnim zajednicama, društvenim organizacijama i udruženjima građana sa područja opštine Kosjerić za davanje inicijative za dodelu javnih priznanja i nagrada za 2021. godinu.

Kategorija: Javni pozivi

Broj: 17-1/2022
17.januar 2022. godine
Kosjerić

Na osnovu Člana 40. Stav 1. Tačka 62 Statuta opštine Kosjerić (Službeni list opštine Kosjerić br.3/2019) i člana 3,5 i 15 Odluke o ustanovljenju javnih priznanja i nagrada opštine Kosjerić ( Službeni list opštine Kosjerić br.3/14), Komisija za dodelu javnih priznanja i nagrada  opštine Kosjerić nakon održane sednice dana 18.01.2022. godine upućuje

P O Z I V

              Preduzećima, ustanovama, mesnim zajednicama, društvenim organizacijama i udruženjima građana sa područja opštine Kosjerić  za davanje inicijative za dodelu javnih priznanja i nagrada za 2021. godinu.

Inicijativa mora biti obrazložena.

Inicijativa se može podneti najdalje do 15. februara 2022. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Skupština opštine Kosjerić, na sednici održanoj 8. februara 2014. godine, donela je Odluku o ustanovljenju javnih priznanja i nagrada opštine Kosjerić. Tekst Odluke možete videti na zvaničnom sajtu opštine Kosjerić ili ga preuzeti u kancelariji broj 26. Na osnovu te Odluke skupštinska Komisija za dodelu javnih priznanja i nagrada opštine Kosjerić ovim podneskom upućuje poziv preduzećima, ustanovama, mesnim zajednicama, društvenim organizacijama i udruženjima građana sa područja opštine Kosjerić  za davanje inicijative za dodelu javnih priznanja i nagrada za 2021. godinu.

Javna priznanja opštine Kosjerić dodeljuju se kolektivima i pojedincima za postignute rezultate u radu u oblasti privrede, društvenih delatnosti, nauke, kulture, umetnosti i drugih oblasti javnog života.

Javno priznanje može de dodeliti i istaknutim ličnostima ili kolektivima iz drugih sredina za doprinos razvoju opštine Kosjerić i zasluge unapređenja saradnje sa Opštinom.

Obrazloženi predlozi podnose se  opštinskoj pisarnici  opštine Kosjerić,  kancelarija u prizemlju   do 15 . februara 2022. godine do 15,30 časova.

Neblagovremeni i neobrazloženi predlozi neće se razmatrati.

KOMISIJA ZA DODELU JAVNIH PRIZNANjA I NAGRADA

 OPŠTINE KOSJERIĆ

Nazad
Konkurs za regresiranje veštačkog osemenjavanja krava i krmača u 2021. godini
Napred
Javni konkurs za popunjavanje položaja – Načelnik opštinske uprave
Izbornik