Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2017. godini

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 38/15), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13) i čl. 94 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15 i 5/17), Akcionog plana zapošljavanja Opštine Kosjerić za 2017.godinu i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizacija programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2017.godini(broj:2240-101-8/2017 od 25.04.2017.godine)

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE I OPŠTINA KOSJERIĆ

Raspisuju

JAVNI KONKURS
ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2017. GODINI

Tekst javnog konkursa možete preuzeti OVDE
Obrazac prijave na konkurs možete preuzeti OVDE

Nazad
Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kosjerić za 2018. godinu
Napred
Javna licitacija za prodaju hrane i pića za učesnike i posetioce turnira za vreme trajanja turnira „Kosjerić 2017“
Izbornik