JAVNA NABAVKA RADOVI NA REKONSTRUKCIJI INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE U DOMU ZDRAVLjA „DR DIMITRIJE PITOVIĆ“ U KOSJERIĆU

Kategorija: Javni pozivi

JAVNA NABAVKA BROJ 1.3.1/2016

Odluku o obustavi postupka možete preuzeti OVDE.

Izmenjenu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Pitanja i odgovore možete preuzeti OVDE.

Nazad
NABAVKA USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENjEM RADOVA
Napred
JAVNA NABAVKA RADOVA NA IZGRADNjI MOSTA NA RECI POLOŠNICI U ZASEOKU DUNjIĆI U SEČOJ RECI, OPŠTINA KOSJERIĆ
Izbornik