Избори за чланове Савета месне заједнице Маковиште

Категорија: Јавни позиви

На основу члана 74. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014, 101-2016 др-закон и 47/2018), члана 118. став 4. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 3/19) и члана 15. Одлуке о месним заједницама општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 3/18), председник Скупштине општине Косјерић расписује:

И З Б О Р Е
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАКОВИШТЕ

  1. РАСПИСУЈУ СЕ избори за чланове савета МЗ Маковиште;
  2. Избори ће бити одржани 22. децембра 2019. године;
  3. Изборе ће спровести Изборна комисија за спровођење избора чланова савета месне заједнице;
  4. Избори ће се спровести ускладу са Одлуком о месним заједницама општине Косјерић, Статутом општине Косјерић и Статутом месне заједнице Маковиште;
  5. Одлуку објавити на сајту Општине Косјерић, Службеном листу општине Косјерић, локалном медију, огласним таблама Општине и МЗ Маковиште.

Број: 013-9/2019
У Косјерићу, дана 13. новембра 2019. године

Збирну изборну листу можете преузети ОВДЕ.

Прадседник Скупштине,
Иван Ликић

Назад
Конкурс за доделу општинских стипендија
Напред
Избори за чланове Савета месне заједнице Тубићи
Изборник