Javna rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Kosjerić za 2022. godinu

Kategorija: Javne nabavke

Na osnovu člana 26. Odluke o javnim raspravama („Službeni list opštine Kosjerić“, br. 6/2020), Opštinsko veće opštine Kosjerić na sednici održanoj 18. novembra 2021. godine, donosi

ODLUKU
O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE RASPRAVE

  1. Javna rasprava se sprovodi o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Kosjerić za 2022. godinu.
  2. Javna rasprava će se održati dana  03.12.2021. godine u sali broj Z u prizemlju opštine Kosjerić, sa početkom u 11,00 časova, a primedbe, predlozi i sugestije mogu se dostavljati od 24.11.2021. godine, na pisarnici Opštinske uprave u prizemlju do početka održavanja javne rasprave.
  3. Javna rasprava se organizuje sa ciljem pribavljanja predloga, primedbi i sugestija građana o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Kosjerić za 2022. godinu i to:
    Isticanjem Nacrta Odluke o budžetu opštine Kosjerić za 2022. godinu na sajtu i oglasnoj tabli opštine Kosjerić.
  4. Opštinsko veće utvrđuje javni poziv građanima, stručnoj i ostaloj javnosti za učešće u javnoj raspravi koji je sastavni deo ovog Nacrta. Javni poziv se objavljuje na sajtu opštine Kosjerić.
  5. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odeljenje za privredu, LER, finansije i budžet Opštinske uprave opštine Kosjerić.
  6. Po sprovedenoj javnoj raspravi Odeljenje za privredu, LER, finansije i budžet će razmotriti predloge, primedbe javnosti i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi koja se dostavlja Opštinskom veću opštine Kosjerić zajedno sa Nacrtom Odluke o budžetu opštine Kosjerić za 2022. godinu.

Nacrt programa odseka možete preuzeti OVDE.
Nacrt Odluke o budžetu opštine Kosjerić za 2022. god možete preuzeti OVDE.

             OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE KOSJERIĆ
Broj 400-107/2021

U Kosjeriću, 18. novembra 2021. Godine

 

Predsednik Opštinskog veća,

                                                                Žarko Đokić

Nazad
1.3.7/2020 Nabavka radova na adaptaciji i opremanju tri učionice u PU „Olga Grbić“ u Kosjeriću – ponovljen postupak
Napred
Preliminarna lista direktnih korisnika za kotlove na pelet
Izbornik