1.2.7/2019 Nabavka usluge ličnih pratilaca dece predškolskog uzrasta – ponovljeni postupak

Kategorija: Javne nabavke

Petak, 5. jul 2019.
Ažurirano: 05. februar 2020. 

Nabavka usluge ličnih pratilaca dece predškolskog uzrasta
Javna nabavka broj 1.2.7/2019
-PONOVLjENI POSTUPAK-

Odluku o izmeni ugovora možete preuzeti OVDE.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Nazad
1.1.1/2020 Nabavka goriva i materijala za saobraćaj
Napred
1.2.1/2019 Nabavka usluge ličnih pratilaca dece za školsku 2019/2020 godinu
Izbornik