1.2.7/2018 Nabavka studijsko-istraživačkih usluga u oblasti uređenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za jedinice lokalne samouprave

Kategorija: Javne nabavke

Nabavka studijsko-istraživačkih usluga u oblasti uređenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za jedinice lokalne samouprave
Javna nabavka broj 1.2.7/2018

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti OVDE.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Nazad
1.2.6/2018 Nabavka usluge prevoza jalovine za nasipanje bankina na putu Šepci-Ploska u Godečevu
Napred
1.2.8/2018 Nabavka usluge prevoza jalovine za nasipanje puteva na teritoriji opštine Kosjerić
Izbornik