1.2.3/2018 Nabavka usluga izrade idejnog rešenja, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje radova na izgradnji mosta preko reke Skrapež u ulici Karađorđevoj u Kosjeriću

Kategorija: Javne nabavke

Četvrtak, 31. maj 2018.
Ažurirano: sreda, 13. jun 2018. 

JAVNA NABAVKA USLUGA
Nabavka usluga izrade idejnog rešenja, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje radova na izgradnji mosta preko reke Skrapež u ulici Karađorđevoj u Kosjeriću
Javna nabavka broj 1.2.3/2018

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.
Pitanja i odgovore u vezi nabavke možete preuzeti OVDE.  

Nazad
1.3.10/2017 Javna nabavka radova na regulaciji reke Sečice
Napred
1.2.4/2018 Nabavka usluge matičenja goveda i ovaca
Izbornik