1.1.5/2017 Nabavka spoljašnjih klima jedinica za potrebe klimatizacije u delu zgrade Opštinske uprave u Kosjeriću

Kategorija: Javne nabavke

JAVNA NABAVKA DOBARA
Nabavka spoljašnjih klima jedinica za potrebe klimatizacije u delu zgrade Opštinske uprave u Kosjeriću

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 1.1.5

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti OVDE
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.
Pitanja i odgovore u vezi nabavke možete preuzeti OVDE

Nazad
1.2.4/2017 Nabavka usluga matičenja goveda i ovaca
Napred
1.2.3/2017 Nabavka usluga mobilne telefonije
Izbornik