1.1.3/2020 Nabavka računarske opreme za potrebe imlementacije projekta za doprinos unapređenja kvaliteta života građana i boljem

Kategorija: Javne nabavke

Petak, 14. februar 2020.
Ažurirano: 27. februar 2020.

Nabavka računarske opreme za potrebe imlementacije projekta za doprinos unapređenja kvaliteta života građana i boljem
Javna nabavka broj 1.1.3/2020

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Nazad
1.2.2/2020 Nabavka dnevnih usluga u zajednici – pomoć u kući
Napred
1.2.7/2020 Nabavka usluga ličnih pratilaca dece predškolskog uzrasta
Izbornik