Решење о одређивању бирачког места РАДАНОВЦИ

Категорија: Избори 2022

На основу чл. 38. и 39. Одлуке о месним заједницама на подручју општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“ бр. 9/22), као и чл. 9. и 10. Упутства за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Радановци, општина Косјерић, расписаним за 03.07.2022. године („Службени лист општине Косјерић“ бр. 12/22), те у вези са Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месне заједнице Радановци („Службени лист општине Косјерић“ бр. 10/22), а у складу са Роковником за обављање изборних радњи у поступку избора чланова Савета месне заједнице Радановци („Службени лист општине Косјерић“ бр. 11/22), Изборна комисија општине Косјерић за спровођење избора за чланове Савета месних заједница, на седници одржаној дана 10.06.2022. године, донела је следеће

РЕШЕЊЕ
о одређивању бирачког места на коме ће се гласати на изборима
за чланове Савета месне заједнице Радановци

I

Бирачко место на коме ће се гласати на изборима за чланове Савета Месне заједнице Радановци дана 03.07.2022. године је: Бирачко место број 1, зграда Месне заједнице Радановци, ул. Радивоја Алексића бр. 1. у Радановцима.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

III

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Косјерић“ и на огласној табли месне заједнице Радановци.

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Дана 10.06.2022. године, број 013-146-8/2022
Косјерић

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Мирољуб Косорић с.р.

Назад
УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАДАНОВЦИ, ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ, РАСПИСАНИМ ЗА 03.07.2022. ГОДИНЕ
Напред
РЕШЕЊЕО УТВРЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ – ЗБИРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАДАНОВЦИ, РАСПИСАНИХ ЗА ДАН 03.07.2022. ГОДИНЕ
Изборник