Rešenje o određivanju biračkog mesta RADANOVCI

Kategorija: Izbori 2022

Na osnovu čl. 38. i 39. Odluke o mesnim zajednicama na području opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“ br. 9/22), kao i čl. 9. i 10. Uputstva za sprovođenje izbora za članove Saveta mesne zajednice Radanovci, opština Kosjerić, raspisanim za 03.07.2022. godine („Službeni list opštine Kosjerić“ br. 12/22), te u vezi sa Odlukom o raspisivanju izbora za članove Saveta mesne zajednice Radanovci („Službeni list opštine Kosjerić“ br. 10/22), a u skladu sa Rokovnikom za obavljanje izbornih radnji u postupku izbora članova Saveta mesne zajednice Radanovci („Službeni list opštine Kosjerić“ br. 11/22), Izborna komisija opštine Kosjerić za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica, na sednici održanoj dana 10.06.2022. godine, donela je sledeće

REŠENjE
o određivanju biračkog mesta na kome će se glasati na izborima
za članove Saveta mesne zajednice Radanovci

I

Biračko mesto na kome će se glasati na izborima za članove Saveta Mesne zajednice Radanovci dana 03.07.2022. godine je: Biračko mesto broj 1, zgrada Mesne zajednice Radanovci, ul. Radivoja Aleksića br. 1. u Radanovcima.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

Odluku objaviti u „Službenom listu opštine Kosjerić“ i na oglasnoj tabli mesne zajednice Radanovci.

 

IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE KOSJERIĆ
ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA
Dana 10.06.2022. godine, broj 013-146-8/2022
Kosjerić

 PREDSEDNIK KOMISIJE
Miroljub Kosorić s.r.

Nazad
UPUTSTVO ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE RADANOVCI, OPŠTINA KOSJERIĆ, RASPISANIM ZA 03.07.2022. GODINE
Napred
REŠENjEO UTVRĐIVANjU IZBORNE – ZBIRNE LISTE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE RADANOVCI, RASPISANIH ZA DAN 03.07.2022. GODINE
Izbornik