Грађевинска индустрија

ТИТАН Цементара Косјерић, основана је 1976. године, и захваљујући високом квалитету цемента и професионалном односу према купцима брзо је обезбедила сигурну позицију на тржишту Србије, Црне Горе и Хрватске.

Као поуздан и транспарентан корпоративни партнер, Цементара остварује своје пословне циљеве на етичан и друштвено одговоран начин, доприносећи квалитетнијем животу целе заједнице. Приоритети одрживог развоја: безбедност запослених, заштита животне средине и сарадња са локалном заједницом, дају дугорочне резултате, који компанију сврставају у ред најбољих у индустрији и воде сталним унапређењима. Компанија је, прва у Србији, 2011. године добила Дозволу за интегрисано спречавање и контролу загађења животне средине (ИППЦ).

Идући у корак са најновијим светским трендовима, ТИТАН Цементара Косјерић систематичним и проактивним друштвеним ангажманом потврђује да се заслужено налази међу пионирима одрживог развоја и друштвено одговорног пословања у Србији.

Високи реноме одговорног пословања компаније огледа се у покретању и подршци иновативних и напредних пројеката и програма, усмерених на заједнички идентификоване потребе локалне заједнице и свих заинтересованих страна, подижући на тај начин општи квалитет живота садашњих и будућих генерација.

За више информација о ТИТАН Цементари Косјерић посетите сајт: http://www.titan.co.rs/ или Титанов Инфо Центар у главној улици у Косјерићу (Карађорђева 54), где можете преузети све референтне публикације компаније.

ГЗТР ,,ПАВЛОВИЋ“ се налази поред магистралног пута М21 Косјерић – Ваљево у Брајковићима адреса Брајковићи  31260 Косјерић

Грађевинско занатска радња је основана 28.04.2005.године

Претежна делатност предузетника је изградња стамбених и нестамбених зграда, обрада  везивање и  уградња арматуре, израда бетонских троугластих стубова за ограде и уградња.

Изборник