Uvid u deo Jednistvenog biračkog spiska

Kategorija: Aktuelnosti

Na osnovu člana 14. stav 1. i člana 15. i 21. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, br. 104/09 i 99/11) i Uputsgva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, br. 15/12, 88/18 i 67/20), Opštinska uprava opštine Kosjerić,

O B A V E Š T A V A

Građane Opštine Kosjerić da je deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Kosjerić, izložen u sedištu Opštinske uprave Kosjerić, Ul. Olge Grbić broj 10, kancelarija broj 2.
Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.
Zahtevi za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Kosjerić mogu podneti Opštinskoj upravi u vremenu od 07,30-15,30 časova svakog radnog dana i u neradne dane najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska 05.06.2020. godine do 24 sata.
Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva za promene u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku no kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.
Građani mogu od raspisivanja izbora za parodne poslanike Narodne skupštine do najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska 30.05.2020. godine podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati po mestu boravišta na teritoriji opštine Kosjerić (izabrano mesto glasanja). Izabrano mesto glasanja može biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj birač ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica. Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja izbornog postupka.
Jedinstvenn birački spisak se zaključuje 05.06.2020. godine u 24 časa.
Nakon zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska, sve promene u biračkom spisku (upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku) na način i po postupku utvrđenom zakonom do 17.06.2020. godine u 24 časa vrši Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.
U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške Opštinske uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.
Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elekgronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave https://upit.birackispisak.gov.rs/.

Načelnik Opštinske uprave, 
Slavica Petrović

Nazad
[VAŽNO] Potvrđen prvi slučaj virusa Covid-19 u Kosjeriću
Napred
Saopštenje Zavoda za intelektualnu svojinu
Izbornik