Program prolećne akcije uređenja grada

Kategorija: Aktuelnosti

Obaveštavaju se građani, da se u cilju zaštite zdravlja stanovništva, obezbeđenja higijenskih uslova života i rada, očuvanja i zaštite životne sredine, orgnizuje  Prolećna akcija čišćenja i uređenja grada koja počinje 27. marta i traje do 25. aprila 2023. godine.

U  sklopu Akcije izvršiće se odvoz sakupljenog otpada iz dvorišta porodičnih domaćinstava i zgrada kolektivnog stanovanja i to po sledećem rasporedu:

  • deo grada sa desne strane Karađorđeve ulice, od reke Skrapež do Pantića počev od 27.marta do marta 2023. godine;
  • deo grada sa leve strane Karađorđeve ulice, od reke Skrapež do Pantića počev od aprila do 07. aprila 2023. godine;
  • deo grada sa desne strane Karađorđeve ulice, od reke Skrapež do gradskog groblja i Ul. R. Đorđevića počev od 10. aprila do aprila 2023. godine;
  • deo grada sa leve strane Karađorđeve ulice, od reke Skrapež do Ul. Rada Đorđevića počev od 19.aprila do 25. aprila godine

Obaveštavaju se građani da otpad sakupe i lageruju na lako pristupačnim mestima pored kontejnera, vodeći računa da ne ometaju normalno odvijanje saobraćaja, pridržavajući se pomenutog rasporeda.

Posle navedenog roka nadležne službe vršiće pojačanu kontrolu deponovanja otpada na javnim površinama.

U zajedničkom nam je interesu da se u ostavljenim rokovima izvuče granje i drugi otpad na privremenu lokaciju od strane KJP „ELAN“, kako bi nam sredina bila čistija, a da se izbegne eventualno pokretanje prekršajnih postupaka protiv počinioca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obaveštavaju se građani da otpad sakupe i lageruju na lako pristupačnim mestima pored kontejnera, vodeći računa da ne ometaju normalno odvijanje saobraćaja, pridržavajući se pomenutog rasporeda.

Posle navedenog roka nadležne službe vršiće pojačanu kontrolu deponovanja otpada na javnim površinama.

U zajedničkom nam je interesu da se u ostavljenim rokovima izvuče granje i drugi otpad na privremenu lokaciju od strane KJP „ELAN“, kako bi nam sredina bila čistija, a da se izbegne eventualno pokretanje prekršajnih postupaka protiv počinioca

Nazad
Obaveštenje o javnoj raspravi i prezentaciji Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao tehničko građevinskog kamena napovršinskom kopu „Gradina“, na kat. par. br. 2722, 2721, 2717, 2720, 2716, 2718/2, 2719/1, 2719/2, 2718/1, 2730/4, 2730/2, 2729/1 i 4274 (deo), na teritoriji KO Kosjerić selo, na području opštine Kosjerić, nosioca projekta preduzeća „GRADINA KAMENOLOM“ doo iz Beograda, ul. Miška Jovanovića 9
Napred
Oglašava javnu raspravu o Nacrtu odluke o izradi Plana detaljne regulacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje plantaže leske u Subjelu
Izbornik