Obaveštenje o izmenjenom roku za podnošenje zahteva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za 2023. godinu

Kategorija: Aktuelnosti

O B A V E Š T E Nj E

 

Izmenjen rok za podnošenje zahteva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za 2023. godinu

 

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje za 2023. godinu, objavljen 15.08.2023. godine menja se u delu koji se odnosi na rok za podnošenje zahteva.

U skladu sa ovim Javnim pozivom Zahtev za odobravanje prava na podsticaje podnosi se do 22. septembra 2023. godine.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva i ove Izmene  javnog poziva dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova, kao i na zvaničnoj veb prezentaciji eAgrar, na adresi https://eagrar.gov.rs.

Nazad
Poziv na prezentaciju povodom objavljenih Programa podrške sektoru MMSPP u okviru paketa podrške Vlade Republike Srbije
Napred
Obaveštenje o izmenjenom roku za podnošenje zahteva za podizanje proizvodnih zasada jagoda za 2023. godinu
Izbornik