Коначна ранг листа за суфинансирање замене енергента у индивидуалним ложиштима породичних стамбених објеката – кућа у градској зони општине Косјерић за 2021. годину

Категорија: Актуелности

На основу одредаба Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон) и Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/2014, 95/2018-др.закон и 40/2021), Одлуке Председника општине Косјерић о расписивању јавног конкурса за замену енергента у индивидуалним ложиштима породичних стамбених објеката – кућа у градској зони општине Косјерић за 2021. годину, број 501-39/2021, од 19.07.2021. године и Правилника о спровођењу мера суфинансирања заменe енергента у индивидуалним ложиштима породичних стамбених објеката – кућа у градској зони општине Косјерић за 2021. годину („Службени лист општине Косјерић“, број 13/21) Општина Косјерић објављује:

Коначну ранг листу можете преузети ОВДЕ.

Назад
Уређење речног корита реке Скрапеж
Напред
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ИЗВОЂЕЊА ПРИМЕЊЕНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА
Изборник