Konačna rang lista za sufinansiranje zamene energenta u individualnim ložištima porodičnih stambenih objekata – kuća u gradskoj zoni opštine Kosjerić za 2021. godinu

Kategorija: Aktuelnosti

Na osnovu odredaba Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, broj 135/2004, 36/2009, 36/2009-dr.zakon, 72/2009-dr.zakon, 43/2011-odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018-dr.zakon i 95/2018-dr.zakon) i Zakona o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 145/2014, 95/2018-dr.zakon i 40/2021), Odluke Predsednika opštine Kosjerić o raspisivanju javnog konkursa za zamenu energenta u individualnim ložištima porodičnih stambenih objekata – kuća u gradskoj zoni opštine Kosjerić za 2021. godinu, broj 501-39/2021, od 19.07.2021. godine i Pravilnika o sprovođenju mera sufinansiranja zamene energenta u individualnim ložištima porodičnih stambenih objekata – kuća u gradskoj zoni opštine Kosjerić za 2021. godinu („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 13/21) Opština Kosjerić objavljuje:

Konačnu rang listu možete preuzeti OVDE.

Nazad
Uređenje rečnog korita reke Skrapež
Napred
OBAVEŠTENjE O POČETKU IZVOĐENjA PRIMENjENIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANjA
Izbornik