Javna prezentacija urbanističkog projekta proširenje gradskog groblja

Kategorija: Aktuelnosti

Odsek za urbanizam, izgradnju i imovinsko – pravne poslove na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 81/09, 64/10 – Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – Odluka US, 50/13 – Odluka US 98/13 – Odluka US, 132/14, 145/14)

Oglašava
JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA PROŠIRENjE GRADSKOG GROBLjA UL.STANOJA PAVLOVIĆA, KOSJERIĆ NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 1455, 1456 I DEO KAT.PARCELE 1453 KO VAROŠ KOSJERIĆ

Javna prezentacija Urbanističkog projekta održaće se u zgradi opštine Kosjerić, u ulici Olge Grbić br.10, u kancelariji br. 24 na drugom spratu zgrade opštine Kosjerić, od 29. decembra 2016. do 10. januara 2017. godine, u vremenu od 10-14 časova.
Obrađivač predmetnog Urbanističkog projekta je Preduzeće za projektovanje i inženjering „Arhiform“, ul. Vladimira Tomanovića br. 35, Beograd.
Nosilac izrade Urbanističkog projekta je opština Kosjerić.
U toku trajanja javne prezentacije, za davanje informacija i obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, ovlašćene su Milunika Marić i Ivana Janković, kancelarija br. 24, na drugom spratu.
Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Odseku za urbanizam, izgradnju i imovinsko – pravne poslove, ul. Olge Grbić br.10, Kosjerić, najkasnije do 10. januara. 2017. godine.

Nazad
Održano takmičenje pevača amatera
Napred
Poseta ministra Ljajića opštini Kosjerić
Izbornik